Brukervilkår og personvern for appen CanEat

CanEat eies og driftes av CCE AS. 

Formålet med CanEat: CanEat er en app/nettside som bedrer livskvaliteten til dem med kostholdsrelaterte sykdommer og behov. I CanEat kan brukerne lage filtre (lister) over det de ikke kan spise. Listene kan deles med venner og bekjente. Ved hjelp av mobiltelefonens kamera, scannes strekkodene på matvarer for å få opp om en matvare kan spises eller ikke, enten ut ifra egne filtre eller basert på en sammensatt liste. 

Basert på filtrene kan brukeren motta tilbud og nyheter fra CanEat sine samarbeidspartnere. 

Vilkår for bruk Denne tjenesten skal alltid brukes i samsvar med de vilkår som er fastsatt her og etter gjeldende lovgivning. Brukeren er ansvarlig for egen bruk av tjenesten, herunder at bruken av applikasjonen skjer til aktverdige og lovlige formål. 

Ved å akseptere denne avtalen plikter brukeren å holde Caneat og CanEats tjenestetilbydere skadesløs for ethvert tap og utgifter som brukeren selv er skyld i, eller som oppstår ved brudd på disse vilkår eller krenkelser overfor tredjepart.

Brukeren er videre ansvarlig for at all informasjon som lastes opp i applikasjonen er i tråd med gjeldende lovgivning og ikke innebærer en krenkelse av andres opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter som er tilhørende en annen fysisk eller juridisk tredjepart. All informasjon du registerer må være sannferdig, og tilhøre deg. Du er også ansvarlig for sikkerheten til passordet ditt, og er ansvarlig for bruk eller uautorisert bruk under ditt brukernavn. Videredistribusjon av opplysninger som hentes ut av applikasjonen skal ikke forekomme uten særskilt tillatelse. 

Samtykke: Ved å bruke CanEat samtykker du til at:

  • CanEat lagrer dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
  • CanEat noen ganger kan sende deg spørsmål direkte i appen.
  • CanEat kan sende deg tilbud og nyheter basert på filtrene dine.

Hvilke personopplysninger lagrer CanEat om meg? Fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post og profilbilde

Hvorfor lagres personopplysningene mine? Vi lagrer disse dataene for å gi en så god og trygg opplevelse som mulig når filtre deles mellom brukere.

Hvordan lagres opplysningene mine? Personopplysninger lagres i henhold til enhver tid gjeldende personlovgivning i Norge. 

Personopplysningen som nevnt ovenfor lagres lagres i sikker database. Lagring skjer i Google Cloud Firebase Europe West region.

Dataene er ikke kryptert, men lagres i samsvar med påkrevde retningslinjer for trygg og forsvarlig lagring av data. 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg? Vi lagrer dine personopplysninger i 6 måneder etter siste bruk. Eventuelt inntil du selv sletter brukeren din.

Hvem kan se personopplysningene mine? Personopplysninger deles med andre brukere på brukernes eget initiativ. Fornavn og etternavn, samt det filteret som du ønsker å dele vil være synlig for den eller de som har tilgang.

Du kan alltid se hvem som har tilgang til filtrene dine og kan når som helst trekke tilbake delingen.

Hvordan kan jeg slette personopplysningene mine? Ved å slette profilen din slettes alle dataene dine hos oss.

Ansvarlig for personopplysninger og personvern 

Behandlingsansvarlig kan treffes på epost eller telefon: 

Epost: cecilie(a)caneatno

Telefon: +47 91367619 

Bruk av statistikk: CanEat kan bruke statistikk om brukerens aktivitet. Statistikken vil være anonymisert og aggregert slik at CanEat  ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. 

Statistikken vil bli brukt til å:

  • Måle effekten av CanEat slik at vi hele tiden kan følge med på om CanEat faktisk øker livskvaliteten til brukerne våre.
  • Kunne gi deg relevante tilbud og nyheter i appen

Deling av data: CanEat vil ikke dele dine personopplysninger til tredjepart. Anonymisert og aggregert statistikk vil brukes for å kunne gi en best mulig brukeropplevelse. 

Ansvarsfraskrivelse: Tjenesten leveres av CanEat som den til enhver tid er.

Nettstedet og applikasjonen kan inneholde linker til andre nettsteder, opplastede filer eller annen informasjon som er generert av andre brukere og tredjeparter. CanEat plikter ikke å føre kontroll, og er heller ikke ansvarlig for tap eller ulempe, for deg eller tredjepersoner, forårsaket av slikt innhold.

CanEat forbeholder seg retten til å foreta oppdateringer og utbedringer av tjenesten uten å informere om dette. Ved annet planlagt vedlikehold og utbedring av webside og applikasjon, som fører til lengre tjenesteavbrudd og nedetid, skal CanEat tilstrebe å informere deg om på forhånd.  

CanEats tjenester aktualiserer ikke erstatningsansvar for direkte tap eller skader. CanEat er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte eller direkte tap som følge av bruk eller mangler ved tjenesten, herunder tap ved driftsavbrudd hos tjenestemottaker, tapt fortjeneste eller kostnad som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. CanEat er heller ikke ansvarlig for tapt informasjon eller data, som følge av endring eller avslutting av tjenesten, planlagt- eller ikke-planlagt tjenesteavbrudd, vedlikehold og utbedring, eller andre uforutsette hendelser, inkludert, men ikke begrenset til force majeure-omstendigheter. 

Feil i innholdsfortegnelse og næringsinnhold kan forekomme. CanEat er på ingen måte ansvarlig for skader som måtte oppstå i forbindelse med feil i innholdsfortegnelser og næringsinnhold. 

Opphavsrett: Alt materiale, innhold og data som legges ut på CanEats produkt, i tillegg til produktets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og / eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere produktets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra CanEat.

Lovvalg og verneting: Brukervilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Enhver tvist som springer ut av brukervilkårene, og som ikke løses i minnelighet, skal behandles av norske domstoler. Verneting blir i Bergen.

Endringer: Vi kan fra tid til annen komme til å endre vår personvernpolicy for å følge lovmessige krav samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data.